THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
42PN4500
LG 42 inch Plasma TV PN4500
  • 600HZ MAX
  • Resolution Upscaler
  • Triple XD Engine
  • Protective Glasses

component-OBScountrySelectDesc

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0