THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
LK410
Full HD LCD TV. Độ tương phản 100.000:1. Giá t/k: 7.990.000VNĐ (32'') - 11.590.000(VNĐ) (42'')
  • USB Plus
  • Độ phân giải Full HD 1080p
  • Chế độ lọc thoại
  • Chế độ AV

component-OBScountrySelectDesc

Full HD LCD TV. Độ tương phản 100.000:1. Giá t/k: 7.990.000VNĐ (32") - 11.590.000(VNĐ) (42")

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0