THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
LN5400
LG LED TV - LN5400. Giá Tham Khảo: 29,900,000 VNĐ (60'') - 17,900,000 VNĐ (50'') - 13,600,000 VNĐ (47'') - 10,200,000 VNĐ (42'')
  • LED
  • IPS Panel
  • Chip xử lí Tripe XD Engine
  • Tiết kiệm năng lượng

component-OBScountrySelectDesc

LG LED TV - LN5400. Giá Tham Khảo: 29,900,000 VNĐ (60") - 17,900,000 VNĐ (50") - 13,600,000 VNĐ (47") - 10,200,000 VNĐ (42")

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0