THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
PA4500
Plasma TV. Tần số quét 600Mhz. Giá tham khảo: 17.900.000VNĐ (50'') - 10.990.000VNĐ (42'')
  • Advanced Phospor
  • 600Hz Max
  • Triple XD Engine
  • Protective Skin Glass

component-OBScountrySelectDesc

Plasma TV. Tần số quét 600Mhz. Giá tham khảo: 17.900.000VNĐ (50") - 10.990.000VNĐ (42")

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0