THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Ngưng Sản Xuất
PW450
3D Plasma TV. Chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D. Giá t/k: 11.690.000VNĐ (42'') - 19.900.000VNĐ (55'')
  • 3D XD Engine
  • Chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D
  • Infinite Sound
  • DivX

component-OBScountrySelectDesc

3D Plasma TV. Chuyển đổi hình ảnh từ 2D sang 3D. Giá t/k: 11.690.000VNĐ (42") - 19.900.000VNĐ (55")

Khách hàng đang nghĩ gì

Tìm kiếm trực tuyến

Không có dữ liệu

So sánh

0