Thư viện Trợ giúp

Chủ đề

 • Document Contents
  Hoạt động
  [G3]Làm thế nào tôi có thể làm cho các thiết lập chung?
  Làm thế nào tôi có thể làm cho các thiết lập chung? Ẩn nhận dạng giọng nói - Cho phép đầu vào tiếng nói trong khioffline. Voice Search - Thiết lập tùy chọn tìm kiếmbằng giọng nói. Ngôn ngữ - Thiết lập tìm kiếm Googlebằng ngôn ngữ tiếng nó...
 • Video Contents
  Hoạt động
  Video]Cách trích xuất danh bạ từ điện thoại ra máy tính
  Cách trích xuất danh bạ từ điện thoại ra máy tính
 • Document Contents
  Hoạt động
  [G3] Các tiện ích của G3 là gì?
  Làm thế nào tôi có thể thiết lập một báo thức 1. Tap > > Apps tab > Clock > . 2. Saukhi bạn cài đặt báo thức, điện thoại của bạn cho phép bạn biết bao nhiêu thờigian còn lại trước khi báo động sẽ đi off. 3. Set Lặplại, thời gian báo lại, r...
 • Document Contents
  Hoạt động
  [G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng SmartShare?
  Smartshare là gì? SmartShare sử dụng DLNA (Digital Living Network Alliance) để chiasẻ nội dung kỹ thuật số thông qua kết nối không dây mạng. Cả hai thiết bị này phải được chứng nhận DLNA hỗ trợ tínhnăng này. Bạn có thể tận hưởng tính năng ...
 • Document Contents
  Hoạt động
  [V10] Tính năng ghi âm mới
  Function Trong buổi ghi hình, thông tin vị trí và thông tin lịch trình được lưu. Bạncó thể xem chúng trong danh sách ghi âm giọng nói. Trong việc tìm kiếm ghi âmgiọng nói, bạn có thể sử dụng các vị trí và thông tin lịch trình.1. Nhấn địa đ...
 • Document Contents
  Hoạt động
  [G4] Có điện thoại của tôi có một bộ đếm bước?
  What is LG Health? Hãy LG Health giúp bạn kiểm tra bài tập của bạn và giữ cho bạn phùhợp. Bạn có thể kiểm tra số lượng các bước, lượng calo bị đốt cháy, và khoảngcách. How to use 1. Tới Apps trên màn hình Home và chạy LG Health. 2. Trượt s...
Xem thêm