Tìm hiểu về các tin tức và thông báo mới nhất của LG Electronics Tìm hiểu về các tin tức và thông báo mới nhất của LG Electronics
Thông báo
Tìm hiểu về các tin tức và thông báo mới nhất của LG Electronics

Cập nhật Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ LG Electronics (27/06/2022)

Cập nhật đối với Dịch vụ LG Electronics.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng Dịch vụ của LG Electronics.

Chúng tôi đang cập nhật Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của mình, có hiệu lực từ ngày [27/06/2022].

Bạn có thể đọc phiên bản cập nhật của Điều khoản sử dụng của chúng tôi tại đây và Chính sách quyền riêng tư tại đây.

Các nội dung cập nhật chủ yếu:

- Cập nhật về cách chúng tôi quản lý tài khoản LG của bạn, hiện cho phép bạn sử dụng cùng thông tin đăng nhập cho Dịch vụ LG Electronics và các trang web lg.com tại địa phương của bạn

- Cập nhật về các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua sản phẩm của chúng tôi, Dịch vụ LG Electronics và các trang web địa phương của bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin cũng như cách chúng tôi chia sẻ và xử lý

Các bước tiếp theo:

Bạn sẽ được mời chấp thuận với phiên bản cập nhật của Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi từ ngày [27/06/2022] trở đi.

Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, bạn sẽ có thể ngừng tài khoản LG của mình mà không bị phạt.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục sử dụng Dịch vụ LG Electronics.