Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

MHEG

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 08/04/2015

[LG webOS TV] MHEG

 

how to use Cách sử dụng MHEG

    

             Hệ thống này có một Nhóm Multimedia Hypermedia Experts (MHEG) để giúp bạn điều hướng thông qua các tùy chọn có thể.

             home  setting  advanced setting  Programmes Data Service 
              (Bạn có thể xem
MHEG Guide tại  Hong Kong.)

 

             ● Tính năng dịch vụ có thể được hạn chế khi TV không được kết nối với internet.

             ● Khi trực tuyến Playback đang hoạt động, dịch vụ này bị vô hiệu hóa.

             ● Trong khi sử dụng dịch vụ này, các phím điều hướng các nút bánh xe (OK) có thể bị vô hiệu hóa nếu con trỏ từ xa của Magic được kích hoạt trên màn hình.

                 Trong trường hợp này, nhấn trái, phải, lên và xuống phím để tắt con trỏ.

             ● Chức năng này có sẵn trên mẫu máy hay trong chỉ có một số quốc gia.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500