Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tôi có thể khóa hoặc mở TV [LG webOS TV] ?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 07/24/2015

Tôi có thể khóa hoặc mở TV [LG webOS TV]?

 

function TV Rating Locks / Programme Locks

 

           Bạn có thể hạn chế xem TV bằng TV Rating Locks hoặc Chương trình Locks.

           1. Nhấn home  sau đó nhấn settings  ở phía trên bên phải của Home.

           2. advanced setting Safety

           3. Đặt Safety thành On.

 

           TV Rating Locks

           Chức năng này hoạt động theo thông tin từ các trạm phát sóng. vì thế
            nếu tín hiệu có thông tin không chính xác, chức năng này không hoạt động.
            Ngăn chặn trẻ em khỏi xem các chương trình TV nào đó của người lớn, theo xếp hạng
            giới hạn đặt. Nhập mật khẩu để xem một chương trình bị chặn. Đánh giá khác nhau theo từng nước.
       

         ● Chỉ hỗ trợ trong chế độ kỹ thuật số.

           Programme Locks

           Khối các chương trình có chứa nội dung không phù hợp cho trẻ em. các chương trình
            có thể được lựa chọn nhưng màn hình trống các âm thanh bị tắt.
            Để xem một chương trình khóa, hãy nhập mật khẩu.
          

         ● Chức năng này hoạt động khi Safety is On

          ● Các mật khẩu ban đầu được thiết lập như0000.

 

 

how to use Làm thế nào để Kích hoạt Khóa ứng dụng

           Bạn có thể khóa hoặc mở khóa các ứng dụng.

           1Nhấn home  sau đó kích settings  ở phía trên bên phải của Home.
           2.  advanced setting  Safety

           3.Đặt Safety thành On.

           4. Chọn Khóa ứng dụng.

           5. Chọn ứng dụng để khóa.

           ● Các mật khẩu ban đầu được thiết lập như là "0000".
               mật khẩu không phải là 0000 thi là1234
            Các chức năng khóa không có sẵn ngay lập tức cho các ứng dụng đang chạy.

function Khóa các đầu vào

           Bạn có thể khóa hoặc mở khóa Khóa đầu vào.

           1. Nhấn home  sau đó kích settings  ở phía trên bên phải của Home.
           2.  advanced setting  Safety

           3. đătf Safety thành On.

           4. Chọn Khóa đầu vào.

           5. Chọn đầu vào để khóa.

           Mật khẩu ban đầu là0000
            

how to use Làm thế nào để Thiết lập lại mã PIN

           home  settings  advanced setting Safety Reset PIN Code

           

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500