Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Phụ đề bị cắt

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 10/04/2016

Phụ đề bị cắt.


 Hiện tượng

Nếu thiết lập tỉ lệ màn hình là chế độ  “Zoom” hoặc “Cinema Zoom”, thì những chú thích không hiển thị đầu đủ.

LG OLED TV on a different level   LG OLED TV on a different level Cách cài đặt 

Với TV model thường (không -SMART)

[Menu][Picture][Aspect ratio][16:9]


 Với TV Smart

[Smart] [Setting] [Picture] [Aspect ratio] [16:9]

  

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500