Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để lắp giá How to assembly the Shelf

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016


 Cách làm

1) French Door Model
-.  Lấy các vật khỏi kính
-. Lấy ngăn đựng rau ra
-. Đỡ nắp ngăn đựng bang 1 tay và nâng kính bằng tay kia  .
-. Giữ kính bang 2 tay và đẩy vào


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500