Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tiếng ồn khi đóng hoặc mở cửa tủ

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Nguyên nhân

Tiếng ồn lạ khi đóng/mở cửa tủ


 Khắc phục

Dầu bôi trơn bản lề sẽ làm giảm hiện tượng này. Nếu không có dầu bôi trơn có thể dùng dầu ăn để thay thếPhản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500