Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để đảo chiều cửa tủ

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016


 Hiện tượng

Để thay đổi hướng mở cửa tủ

 Khắc phục

Các cánh tủ nói chung được thiết kế để mở từ trái qua phải.

vì vậy nếu bạn không thể đổi chiều từ phải sang trái

Nhưng những model bên dưới, bạn có thực hiện được điều này.

1. Các model: (R-L2***, R-A2***, R-D2***)
French Door Model Standard(M325SW)
French Door Model Standard(For R-M321GCV model, chỉ model cóserial được sản xuất sau tháng 1/2015)
Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500