Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn làm gì tránh điện giật khi chạm vào máy sấy?

  • Hướng dẫn vận hành và Lắp đặt
  • Nguồn cấp
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 05/25/2015

Bạn làm gì tránh điện giật khi chạm vào máy sấy?

 

cause Nguyên nhân

 

        -  Bạn có thể cảm thấy rò điện khi chạm vào máy sấy vào mùa khô.

     

         - Bạn có thể thấy rò điện sơ vào mùa mưa do độ ẩm cao.

 

how to fix Xử lý thế nào?

 

         - Vui lòng kiểm tra tình trạng tiếp đất 
    
         - Kiểm tra tình trạng giắc cắm nối mass hay chưa, nếu máy vẫn rò, giật vui lòng gọi KTV bảo hành.

 

          ▶  Yêu cầu lắp đặt

     

             Kiểm tra chui cắm máy sấy.

              grounding pin

                                  <Kết nối mass>

                            caution for electric shock

                                        <Giật điện>

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500