Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cửa tủ không cân bằng

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Hiện tượng

Tôi có thể điều chỉnh cân bằng cửa tủ như thế nào

 Nguyên nhân

Nếu sàn nhà không bằng phẳng, không cân bang, nó có thể tác động đến mức cân bằng của cửa tủ

 Khắc phục

Điều chỉnh cân bằng cửa tủ bằng cách vặn ốc vít dưới chân tủ lạnh

Cf. Standard Refrigerator


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500