Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Làm thế nào để tháo cửa tủ

  • Khác
  • Khác
  • Lắp đặt
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 09/01/2016

 Hiện tượng

Tháo/lắp cửa tủ

 Nguyên nhân

Tháo cửa để dời chúng đi chỗ khác


 Khắc phục

① Tủ lạnh chuẩn DIOS


Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500