Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Ống đồng kết nối dàn nóng hỏng bạn làm gì?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Ống đồng kết nối dàn nóng hỏng bạn làm gì?

Symptom Hiện tượng

  

             Ống đồng bị hư hỏng gây xì gas, vướng dàn nóng kêu.

Cause Nguyên nhân

 

             1. Ống lắp quá căng làm xì gas vướng.

            

How to fix Xử lý

 

             1. Tháo ống ra và chỉnh ống lại.

              2. Nếu bạn làm không được thì gọi lắp đặt giải quyết.

             

                  When a pipe turns black

                        

                  When a pipe is wrapped properly

                      

                  How to tape a pipe

                                  

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500