Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao máy lạnh của tôi bị rò nước?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/18/2015

Tại sao máy lạnh của tôi bị rò nước?

Symptom Hiện tượng

 

             Rò nước dàn lạnh

Cause Nguyên nhân

    

             Tuyết bám trên dàn lạnh và gây rò nước.      

How to fix Xử lý

 

             1.  Tháo lưới lọc ra

             2.  lấy lưới lọc ra và vệ sinh lưới lọc sạch sẽ.

                  Vệ sinh lưới lọc 2 lần/tuần

        ▶

               How to clean the air filter

 

           

              How to clean the air filter

                                                      Các bước vệ sinh lưới lọc như hình trên

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500