Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao máy lạnh tôi ngưng rồi chạy trong suốt thời gian sử dụng?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 06/22/2015

Tại sao máy lạnh tôi ngưng rồi chạy trong suốt thời gian sử dụng?

Symptom Hiện tượng

             Máy lạnh dừng rồi chạy lại trong suốt quá trình sử dụng.

Cause Nguyên nhân

 

              1.Tín hiệu giữa remote và mắt nhận dàn lạnh có vấn đề

              2. Sai chức năng trên máy

               

How to fix Hướng xử lý

    

           Sử dụng đèn kiểm tra remote, kiểm tra tình trạng pin remote, tình trạng mắt nhận trên dàn lạnh.

 

               tri-color Fluorescent lamps interfere with infrared communication

          

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500