Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Có thể mở cửa máy giặt và nhấn nút không hoạt động. Tôi làm gì? (Máy lồng đứng)

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  • Cập Nhật 09/21/2015
Xem Script

Có thể mở cửa máy giặt và nhấn nút không hoạt động. Tôi làm gì? (Máy lồng đứng)

Có thể mở cửa máy giặt và nhấn nút không hoạt động. Tôi làm gì? (Máy lồng đứng)

 


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500