Tủ lạnh Door-in-door

Tủ lạnh Door-In-Door™: Cải tiến về không gian lưu trữ của tủ lạnh LG cho phép bạn nhanh chóng lấy được thực phẩm mình yêu thích và giảm mức độ hao hụt khí lạnh đến 47%
LỌC
Việc chọn checkbox sẽ cập nhật những sản phẩm được hiển thị trên màn hình.
2 của 2 Kết Quả
LOẠI TỦ
toggle
Features
toggle
DUNG TÍCH (LÍT)
toggle
2 Tổng Cộng 2 của 2 Kết Quả Xem Tất Cả

Không có dữ liệu

So sánh

0