Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[TV] Συνδεοντας κινητο τηλεφωνο

Επίλυση προβλημάτων

 

Συνδεοντας κινητο τηλεφωνο

 

 

MHL (Mobile High-definition Link)

 

MHL

 

Μονο στην  HDMI input 3 (MHL)

 

Μονο με καλώδιο MHL

 

 

 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση