Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[Εγκατάσταση εφαρμογής LG Smart TV] Πώς μπορώ να κατεβάσω εφαρμογές στην smart TV μου; (Λειτουργικό σύστημα Web)

Επίλυση προβλημάτων

Το LG Content Store παρέχει μια ποικιλία εφαρμογών που μπορείτε να εγκαταστήσετε και να απολαύσετε ελεύθερα.

Δοκιμάστε αυτό

Εγκατάσταση εφαρμογών (2022 WebOS 22)

1. Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να μπείτε στο μενού Home.
Επιλέξτε Εφαρμογές από τις επιλογές του μενού Home στο κάτω μέρος.

Πατήστε το κουμπί Home με το τηλεχειριστήριο και επιλέξτε εφαρμογές από το αρχικό μενού.

2. Από την αρχική σελίδα εφαρμογών, πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία.

Επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας των εφαρμογών

3. Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα εφαρμογής στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε Αναζήτηση.

Πληκτρολογήστε τον τίτλο της εφαρμογής που θέλετε στο πλαίσιο αναζήτησης και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση

4. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης και επιλέξτε Εγκατάσταση στην οθόνη λεπτομερειών.

5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής, μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή επιλέγοντας Εκκίνηση.

Επιλέξτε μια εφαρμογή και εγκαταστήστε την

Εγκατάσταση εφαρμογών (2020 WebOS 5.0)

1. Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να μπείτε στο μενού Home.
Επιλέξτε LG Content Store από τις επιλογές του μενού Home στο κάτω μέρος.

Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης του τηλεχειριστηρίου και επιλέξτε το κατάστημα περιεχομένου lg από το μενού

2. Από την αρχική σελίδα του LG Content Store, πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία.

Επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας του LG Content Store

3. Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα εφαρμογής στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε Αναζήτηση.

Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε τον τίτλο της εφαρμογής που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση

4. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης και επιλέξτε «Εγκατάσταση» στην οθόνη λεπτομερειών.

5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής, μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή επιλέγοντας Εκκίνηση.

Απεγκατάσταση εφαρμογών (2022 WebOS 22)

1. Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να μπείτε στο μενού Home.

Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο μενού

2. Επιλέξτε [Επεξεργασία λίστας εφαρμογών] στο τέλος της δεξιάς πλευράς.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε και να την πατήσετε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να εισαγάγετε [Επεξεργασία λίστας εφαρμογών].

Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε για να εισέλθετε στην Επεξεργασία λίστας εφαρμογών

3. Επιλέγοντας μια εφαρμογή θα εμφανιστεί το εικονίδιοΚάδο απορριμμάτων(κάδος απορριμμάτων) πάνω από το εικονίδιο της εφαρμογής.
Επιλέγοντας το κουμπίΚάδο απορριμμάτων(κάδος απορριμμάτων) θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα ρωτά [Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να το διαγράψετε;]. Επιλέξτε [Ναι].

Επιλέξτε ένα σχήμα κάδου απορριμμάτων και διαγράψτε το

Απεγκατάσταση εφαρμογών (2020 WebOS 5.0)

1. Πατήστε το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να μπείτε στο μενού Home.

Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο αρχικό μενού

3. Επιλέγοντας μια εφαρμογή θα εμφανιστεί το εικονίδιοΚάδο απορριμμάτων(κάδος απορριμμάτων) πάνω από το εικονίδιο της εφαρμογής. (κάδος απορριμμάτων) πάνω από το εικονίδιο της εφαρμογής.
Επιλέγοντας το κουμπίΚάδο απορριμμάτων(κάδος απορριμμάτων) πάνω από το εικονίδιο της εφαρμογής. (κάδος απορριμμάτων) θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα ρωτά [Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να το διαγράψετε;]. Επιλέξτε [Ναι].

Επιλέξτε ένα σχήμα κάδου απορριμμάτων και διαγράψτε το

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση