Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[Σύνδεση smartphone τηλεόρασης LG] Πώς μπορώ να ρυθμίσω το δίκτυο ώστε να ενεργοποιεί το DLNA στο smartphone και την τηλεόρασή μου;

Επίλυση προβλημάτων

[Σύνδεση smartphone LG OLED] Πώς μπορώ να ρυθμίσω το δίκτυο ώστε να ενεργοποιεί το DLNA στο smartphone και την τηλεόρασή μου;

  • Τι είναι το DLNA;
    Το Digital Living Network Alliance, ή DLNA, είναι ένα πρωτόκολλο δικτύωσης για την κοινή χρήση περιεχομένου πολυμέσων με πιο προσιτό, ταχύτερο και ουδέτερο από πλευράς συσκευής τρόπο. Για να ενεργοποιήσετε το DLNA στο smartphone και την τηλεόρασή σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα στον ίδιο δρομολογητή.

Δοκιμάστε αυτό

Σύνδεση του smartphone και της τηλεόρασής σας στο ίδιο δίκτυο

➔ Σύνδεση της τηλεόρασής σας

Ρύθμιση του στοιχείου [Auto Power] στις [Ρυθμίσεις]
  • [2021 WebOS6.0 και μεταγενέστερα] Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Γενικά] → [Δίκτυο] → [Σύνδεση Internet] → [Ενσύρματη/ασύρματη σύνδεση].
  • [2020 WebOS5.0] Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Συνδέσεις] → [Ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου] → [Ενσύρματη/ασύρματη σύνδεση].
  • [2019 WebOS4.5] Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Συνδέσεις] → [Ενσύρματη/ασύρματη σύνδεση].
  • [Πριν από το 2018 WebOS4.0] Πατήστε το κουμπίρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [All Settings] (Όλες οι ρυθμίσεις) → [Network] (Δίκτυο) → [Wired/Wireless Connection] (Ενσύρματη/ασύρματη σύνδεση).

➔ [2022 WebOS22] Σύνδεση σε ασύρματο δρομολογητή

Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [All Settings] (Όλες οι ρυθμίσεις) → [General] (Γενικά) → [Network] (Δίκτυο) → [Internet Connection] (Σύνδεση Internet) → [Wireless Connection] (Ασύρματη σύνδεση). Πατήστε το κουμπί ρύθμισηστο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] → [Γενικά] → [Δίκτυο] → [Σύνδεση Internet] → [Ασύρματη σύνδεση].

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πατήστε το κουμπί [Settings] στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Επιλέξτε [Όλες οι ρυθμίσεις] στο μενού [Ρυθμίσεις].

Αφού πατήσετε τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε το μενού Όλες οι ρυθμίσεις

2. Επιλέξτε [Δίκτυο] στην επιλογή [Γενικά].

Επιλέξτε Δίκτυο στην περιοχή Γενικά

3. Επιλέξτε [Ασύρματη σύνδεση] στο στοιχείο [Σύνδεση Internet].

Επιλογή ασύρματης σύνδεσης δικτύου στην περιοχή Συνδέσεις Internet

4. Επιλέξτε έναν δρομολογητή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε στην επιλογή [Ασύρματη σύνδεση].

Επιλέξτε το δρομολογητή στις Συνδέσεις δικτύου

5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Enter.

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο enter

➔ Σύνδεση του smartphone σας στον ασύρματο δρομολογητή

※ Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το smartphone σας στον ίδιο δρομολογητή στον οποίο είναι συνδεδεμένη η τηλεόρασή σας.

• Σύνδεση σε smartphone Android.

Οθόνη σύνδεσης δικτύου τηλεφώνου Android

• Σύνδεση σε iPhone.

Οθόνη σύνδεσης δικτύου iPhone

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για όλα τα μοντέλα, επομένως οι εικόνες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν σας.

*Απαιτούμενη ερώτηση