Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Why is smart audio (Music Flow) group setting canceled?

Επίλυση προβλημάτων

Symptom
  - Smart audio (Music flow) group setting is canceled.

 

Checkpoints

  - Group setting may be canceled when alarm rings, power is turned on/off, or wireless network connection is weak.

 

How to fix

 1. When alarm sounds

   - Alarm settings are separate for each speaker, therefore group setting is automatically canceled when alarm rings
    for user convenience.

 

 2. When power is turned off/on

   - If power is turned off when a group is set, speaker is disconnected and group setting is canceled.

     Turn power back on and activate group settings. 

 

 3. When wireless network is weak

   - Group settings may be cancelled due to interference when wireless network connection is weak.

     Place speakers near the router.

*Απαιτούμενη ερώτηση