Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

[LG G4]Τι είναι το Ringtone ID?

Λειτουργία

Τι είναι το Ringtone ID?

 

Function Λειτουργία

 
            1.Το Ringtone παίζει αυτόματα με βάση τον αριθμό τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε τον καλούντα.
               Ένας αλγόριθμος της αρμονίας και της χορδής χρησιμοποιείται για να δημιουργήθει ένας ήχος κλήσης.
             2.Για ενεργοποίηση πηγαίνετε στο Ρυθμίσεις -> Ήχος & Γνωστοποίηση -> Ταυτότητα ήχου κλήσης
             3. Μπορείτε να ακούσετε τους ήχους κλήσης από την πρόσβαση Επαφές.
   
               Rington ID:Adjust setting.
 
                Rington ID:Adjust setting.
*Απαιτούμενη ερώτηση