Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Τι είναι η πλύση μισού φορτίου?

Λειτουργία

Τι είναι η πλύση μισού φορτίου?

 

 

 

how to use χρήση

 

       ■ Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. 'Όταν τα πιάτα είναι λιγότερα μπορούμε να επιλέξουμε

την λειτουργία, Δείτε την οδηγία χρήσεως,

 

               half loading

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση