Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Δημιουργείται θόρυβος κατά την διάρκεια της πλύσης?

Επίλυση προβλημάτων

Μπορεί να δημιουργείται διότι το φορτίο είναι μεγάλο ή αναμοιόμορφο. Ανακατέψτε ή και αφαιρέστε κάποια ρούχα. Αν παραμένει η ίδια κατάσταση σε κάθε πλύση, πρέπει να καλέσετε στο τμημα εξυπηρέτησης πελατών για να δει την συσκευή σας εξουσιοδοτημένος τεχνικός της LG.

*Απαιτούμενη ερώτηση