Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Θόρυβος από την βρύση κατά την εισροή νερού στην συσκευή

Επίλυση προβλημάτων

Γιατί η βρύση κάνει θόρυβο?

 

 

Cause Αιτία

 

               ■ Αν η υδραυλικη πίεση είναι μεγάλη θόρυβος μπορεί να δημιουργείτε όταν η συσκευή τραβάει νερό.

 

 

How to fix Διόρθωση

 

                Αν η υδραυλική πίεση ειναι μεγάλη κλείστε την βρύση λιγο, και έτσι ο θόρυβος θα μειωθεί.

 

 

                Control the tap

                 

*Απαιτούμενη ερώτηση