Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Γιατί ο χρόνος πλύσης αυξάνεται και η συσκευή δεν στίβει?

Επίλυση προβλημάτων

Γιατί ο χρόνος πλύσης αυξάνεται και η συσκευή δεν στίβει?

 

 

cause Αιτία

 

          ■ Αν το φορτίο είναι πολύ μικρό ή το απορρυπαντικό είναι πολύ και δημιουργείτε αφρός πιθανόν να παραταθεί ο χρόνος πλύσης.

 

 

how to fix Λύση

 

         ■  Αν το φορτίο είναι μικρό ο χρόνος πλύσης μπορεί να αυξηθεί.

            Το φορτίο που τοποθετείτε στον κάδο θα πρέπει να είναι ανάλογο του προγράμματος που έχουμε επιλέξει

             load is too little

                 μικρό φορτίο

   

         ■ Χρησιμοποιείτε ένα επώνυμο απορρυπαντικό  στην συσκευή σας.                 

          

*Απαιτούμενη ερώτηση