Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Βγάζετε τα ρούχα κατευθείαν από την συσκευή μετά το τέλος του στεγνώματος?

Επίλυση προβλημάτων

Βγάζετε τα ρούχα κατευθείαν από την συσκευή μετά το τέλος του στεγνώματος?

 

 

 

cause Cause

 

         ■ Αν τα ρούχα παραμείνουν μετά το στέγνωμα στην συσκευή μπορεί να δημιουργηθούν ζάρες.

 

 

how to fix How to fix

 

         ■ Αφαιρέστε τα ρούχα μετά το στέγνωμα από την συσκευή.

 

             care after drying

                           

*Απαιτούμενη ερώτηση