Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Ψυγείο. Ζεστό φαγητό στο ψυγείο.

Επίλυση προβλημάτων

 

Τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο ψυγείο?

 

 

Όταν ζεστό φαγητό τοποθετείται στον καταψύκτη, οι υδρατμοί που δημιουργούνται από το δοχείο τροφίμων κολλάνε στην επιφάνεια του προιόντος και σχηματίζεται πάγος.

 

Αφήνετε τα φαγητά να κρυώσουν στο σκεύος με το καπάκι ανοικτό και μετά τοποθετήστε τα στο ψυγείο.

 

.

 

 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση