Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Ψυγείο_ το λάστιχο πόρτας είναι φθαρμένο στις γωνίες.

Επίλυση προβλημάτων

 

Τα λάστιχα των ψυγείων στις γωνίες είναι κομμένα.

Αυτό δεν είναι πρόβλημα και γίνεται για τον απεγκλωβισμό του αέρα από την καμπίνα.

 

Το λάστιχο δεν είναι φθαρμένο.

 

 

              

                    

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση