Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Δεν υπάρχει αρκετή ψύξη στην συσκευή.

Επίλυση προβλημάτων

Δεν υπάρχει αρκετή ψύξη στην συσκευή.

 

Symptom Symptom

         1. Ο παγωμένος αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.

 

Cause Reason

         1. Τα φαγητά παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.

 

How to fix How to fix

 

           1. προσπαθήστε να αφήνετε κενό μεταξύ των προιόντων.   

          2. Μην αποθηκεύετε τα προιόντα σε πλαστικές σακούλες. 
          3. Μην κλείνετε τους αεραγωγούς ψυχρού αέρα στην πλάτη της καμπίνας.

 

 

               Do not block the air outlet vent.

 

                      

*Απαιτούμενη ερώτηση