Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Ακούγετε θορυβος κλικ-κλακ από την συσκευή

Επίλυση προβλημάτων

 

Ακούγετε θορυβος κλικ-κλακ από την συσκευή ?

 

 

Symptom Symptom

 

             1. Ακούγετε θορυβος κλικ-κλακ από την συσκευή .

 

Cause Reason

 

          1. Προέρχεται ο θόρυβος  από τους ρελέδες που ενεργοποιούν τον συμπιεστή ή τα υπόλοιπα εξαρτήματα του προιόντος.

 

How to fix How to fix

   

          1. Φυσιολογικός θόρυβος.              

 

  

                 Relay switches that control motors, and fans

 

*Απαιτούμενη ερώτηση