Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Πως μπορώ να ρυθμίσω τα ποδαράκια της συσκευής σε ψυγείο ντουλάπα?

Επίλυση προβλημάτων

Πως μπορώ να ρυθμίσω τα ποδαράκια της συσκευής?

symptom Symptom

              Οι πόρτες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. 

 cause Cause

              Αν βαριά τρόφιμα ή αντικείμενα έχουν αποθηκευτεί για πολύ καιρό στα ράφια των πορτών, το ύψος τους μπορεί να διαφέρει.

 how to fix How to fix

1.    Ευθυγραμίστε τισ πόρτες ρυθμίζοντας τα ποδαράκι της συσευής. Αν δεν τα καταφέρνετε καλέστε 801  11 200 900 .

leveling

 

※ Αριστερόστροφα κατεβαίνει η πόρτα δεξιόστροφα το αντίθετο. 

*Απαιτούμενη ερώτηση