Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Το ψυγειο μου περιμετρικά είναι ζεστό. Γιατί?

Επίλυση προβλημάτων

Το ψυγειο μου περιμετρικά είναι ζεστό. Γιατί?

symptom Σύμπτωμα 

■ Τα λάστιχα των πορτών είνα πολύ ζεστά. 

cause Αιτία

■ Υπάρχει ζεστο μέρος του κυκλώματος ( σωλήνας) που έχει τοποθετηθεί στην καμπίνα για να απομακρύνει την υγρασία.  

how to fix Λύση

     Το σημείο της λαμαρίνας του ψυγείου που ακουμπάνε τα λάστιχα της πόρτας είνια ζεστό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και δεν είναι πρόβλημα του   προιοντος.

heat line

*Απαιτούμενη ερώτηση