Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Πλυντήρια Ρούχων, Ένδειξη DE

Επίλυση προβλημάτων

 

Ένδειξη DE

 

 

  Όταν η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη η ένδειξη DE εμφανίζεται.
 

 

Ελέγξτε αν η πόρτα είναι κατάλληλα κλεισμένη. Αν ναι επικοινωνήστε με την LG.

 

 

 

 

*Απαιτούμενη ερώτηση