Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας. Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το προϊόν σας LG από τη Βιβλιοθήκη βοήθειας.

Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το LG προϊόν σας

Η ένδειξη UE εμφανίζεται κατά την φάση ξεβγάλματος, στυψίματος

Επίλυση προβλημάτων

Η ένδειξη UE εμφανίζεται κατά την φάση ξεβγάλματος, στυψίματος

*Απαιτούμενη ερώτηση