Βοήθεια & Επίλυση Προβλημάτων

Θέμα

  • Περιεχόμενα εγγράφου
    Επίλυση προβλημάτων
    USB port does not seem to work.
    ■ Symptom - USB port does not detect devices.■ Checkpoint - Check if devices are connected with A-B type USB 3.0 cable.■ How to fix - Use A-B type USB 3.0 cable provided to connect PC and monitor. USB 2.0 cable cannot be used an alternative...
Δείτε περισσότερα