از کجا خریداری کنیماز کجا خریداری کنیم

OLED فناوری

.مشکی مطلق. کنتراست خیره‌ کننده

بیشتر بدانید
OLED technology OLED technology
Gallery Mode

حالت گالری

.خانه شما به مقصد سفر تبدیل می‌شود

< بیشتر بدانید
LG SIGNATURE OLED TV W

α9 پردازنده هوشنمد

.کیفیت تصویر فوق‌العاده را تجربه کنید

< بیشتر بدانید
What Experts Say

متخصصین چه می‌گویند

.LG OLED TV شگفت‌زده از

< بیشتر بدانید
LG SIGNATURE OLED TV W

LG SIGNATURE OLED TV W

.کمال در نهایت سادگی

< بیشتر بدانید
>4K Cinema HDR

4K Cinema HDR

.به سطح بالاتر HDR ارتقاء محتوای

< بیشتر بدانید
Dolby Atmos®

Dolby Atmos®

.صدای واقعی که در اطراف شما جریان دارد

< بیشتر بدانید
webos

webOS

تنها پلتفرم هوشمندی که باید
.از آن اطلاع داشته باشید

< بیشتر بدانید
Awards and Achievements

جوایز و دست‌آوردها

LG OLED TV
.در سطح جهانی تحسین می‌شود

< بیشتر بدانید
  • .Q4 2017 و IHS Markit، Technology Group، TV Sets Market Tracker از سال 2013 به بعد بوده است. بر اساس آمار OLED پرفروش‌ترین برند LG OLED تلویزیون
    بازدید کنید technology.ihs.com تبه‌بندی به منزله تأییدی بر ال جی نیست. خود اشخاص ثالث نسبت به هرگونه خطری که از اتکای به این نتایج ناشی شود مسئول خواهند بود. برای اطلاعات بیشتر از وب‌سایت

Gallery Mode حالت گالری .خانه شما به مقصد سفر تبدیل می‌شود

α9 Intelligent Processor α9 پردازنده هوشمند .کیفیت تصویر فوق‌العاده را تجربه کنید

What Experts Say متخصصین چه می‌گویند .LG OLED TV شگفت‌زده از

LG SIGNATURE OLED TV W LG SIGNATURE OLED TV W .کمال در نهایت سادگی

4K Cinema HDR 4K Cinema HDR HDR ارتقاء محتوای
.به سطح بالاتر

Dolby Atmos® Dolby Atmos® صدای واقعی که در اطراف
.شما جریان دارد

webos webOS تنها پلتفرم هوشمندی که باید
.از آن اطلاع داشته باشید

Awards and Achievements جوایز و دست‌آوردها در سطح LG OLED TV
.جهانی تحسین می‌شود

URL COPY

close copylayer
move top