Razlika između stare oznake energetske efikasnosti i novih oznaka

Najvažnija promena je povratak na jednostavniju skalu A-G. Brojni novi elementi uključeni su u oznake, uključujući QR vezu za bazu podataka širom EU, koja omogućava potrošačima da saznaju više detalja o proizvodu. Brojna pravila eko dizajna na snazi su od 1. marta.

*Pomoću dve slike navedene iznad obavlja se poređenje stare oznake energetske efikasnosti (leva slika) i nove oznake energetske efikasnosti (desna slika).
*Primer sa ilustracijom oznake energetske efikasnosti odnosi se na frižider.
*Stara verzija klase energetske efikasnosti kreće se od A+++ do D dok se nova kreće od A do G.
*Pomoću dve slike navedene iznad obavlja se poređenje stare oznake energetske efikasnosti (leva slika) i nove oznake energetske efikasnosti (desna slika).
*Primer sa ilustracijom oznake energetske efikasnosti odnosi se na frižider.
*Stara verzija klase energetske efikasnosti kreće se od A+++ do D dok se nova kreće od A do G.
*Slika sa ilustracijom prikazuje poređenje stare oznake energetske efikasnosti (leva slika) i nove oznake energetske efikasnosti (desna slika).
*Primer sa ilustracijom oznake energetske efikasnosti odnosi se na mašinu za pranje i sušenje.
*Stara verzija klase energetske efikasnosti kreće se od A+++ do D dok se nova kreće od A do G.
*Slika sa ilustracijom prikazuje poređenje stare oznake energetske efikasnosti (leva slika) i nove oznake energetske efikasnosti (desna slika).
*Primer sa ilustracijom oznake energetske efikasnosti odnosi se na mašinu za pranje posuđa.
*Stara verzija klase energetske efikasnosti kreće se od A+++ do D dok se nova kreće od A do G.