• Organizator nagradnog konkursa „Očisti vazduh u svom domu” (u nastavku teksta: Konkurs): LG Electronics Magyar Kft. (adresa: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., poreski ID:10790386-2-44; u nastavku teksta: Organizator), predstavništva u Srbiji (adresa: Španskih Boraca 3/VII, 11070 Novi Beograd).

  Konkurs organizuje kompanija Havas Worldwide Budapest Zrt. (Registrovana adresa: 1027 Budapest, Kapás ulica 6-12. A/5. Poreski ID: 12123658-2-43; u nastavku teksta: Pružalac usluga).

  Organizator plasira nagradnu igru na svojoj Facebook strani:https://www.facebook.com/lg.serbia/ (u nastavku teksta: Strana), putem koje će pratioci imati dolenavedeni period da ispune ciljeve Konkursa u sklopu vremenskog okvira koji je naznačen u nastavku. Ispunjavanje ciljeva pružiće im priliku da osvoje jedan od pet LG poklon paketa ili glavnu nagradu.

  Učešće u Konkursu je na dobrovoljnoj bazi i potpuno je besplatno.
  Potpuno trajanje Konkursa: od 23. juna 2020. u 14:00 do 26. jula 2020. u 23:59.
  Izbor dobitnika glavne nagrade: 27. jula 2020. u 16:00

  1. Kako učestvovati:
  1.1. Učesnici će imati gorenavedeni broj dana da ispune ciljeve u skladu sa tematikama i temama koje se određuju Pravilima Konkursa (u nastavku teksta: Pravilnik).

  1.2. Tokom Konkursa učesnici moraju da pogledaju i pronađu imena karaktera alergena, kreirana od strane Organizatora, u skladu sa zadacima i uslovima, na LG Srbija Facebook stranici (https://www.facebook.com/lg.serbia/), lg.srbija Instagram stranici (https://www.instagram.com/lg.srbija/), i LG web stranici (https://www.lg.com/rs). U skladu sa zadatim, broj alergena može biti različit svake nedelje. Svi alergeni su različite veličine i imaju različita imena, a njihove veličine i imena su zajedno prikazani na digitalnim kanalima na kojim ih učesnici i traže. U skladu sa zadacima opisanim u objavama Konkursa, učesnici mogu učestvovati u izboru za nedeljne i glavnu nagradu ukoliko ostave komentar ispod objave Konkursa i napišu ime alergena prikazanih u toj objavi.

  1.3. Datumi objavljivanja izazova - nagradnih objava Konkursa:
  23.06.2020.
  30.06.2020.
  07.07.2020.
  14.07.2020.
  19.07.2020.

  1.4. Tokom trajanja Konkursa, pet nagradnih izazova će biti objavljeno po gorenavedenim uslovima. Učesnici mogu učestvovati u izboru za nedeljne nagrade u ovom periodu, a datumi i vreme trajanja Konkursa, kao i izbora nedeljnih i glavne nagrade su navedeni ispod:

  Nedelja 1, izazov: 23.06.2020.14:00 – 30.06. 23:59 – Izbor dobitnika: 01.07. 16:00
  Nedelja 2, izazov: 30.06.2020.14:00 – 07.07. 23:59 – Izbor dobitnika: 08.07. 16:00
  Nedelja 3, izazov: 07.07.2020.14:00 – 14.07. 23:59 – Izbor dobitnika: 15.07. 16:00
  Nedelja 4, izazov: 14.07.2020.14:00 – 19.07. 23:59 – Izbor dobitnika: 20.07. 16:00
  Nedelja 5, izazov: 19.07.2020.14:00 – 26.07. 23:59 – Izbor dobitnika: 27.07. 16:00

  Izbor dobitnika glavne nagrade: 27. jul 2020. u 16:00

  2. Odredbe i uslovi učešća
  2.1. Osoba može da učestvuje (u nastavku teksta: Učesnik) u Konkursu ako on/ona:
  - ima najmanje 18 godina, pravno je sposoban/na, građanin je Republike Srbije i poseduje važeća lična dokumenta izdata od strane nadležnog organa Republike Srbije;
  - uspešno ispunjava cilj Konkursa;
  - u potpunosti prihvata sadržaj Pravilnika u skladu sa odeljkom 2.3.

  2.2. Sledeća lica ne mogu učestvovati u Konkursu:
  - rukovodioci, zaposleni, agenti i njihovi zaposleni na strani Organizatora i Pružaoca usluga, kao i njihovi bliski rođaci
  - druga lica koja direktno doprinose organizovanju Konkursa i njihovi bliski rođaci
  - vlasnici, rukovodioci i zaposleni u kompaniji Facebook, svako u bilo kom radnom odnosu sa njima, kao i njihovi bliski rođaci

  2.3. Učešćem u Konkursu, tj. ispunjavanjem izazova, Učesnik u potpunosti i bezuslovno prihvata odredbe i uslove koji su izloženi u ovom Pravilniku. Organizator ili Pružalac usluge imaju pravo na uređivanje svog sadržaja koji je dostavljen u Konkursu.

  2.4. Organizator zadržava pravo da pregleda svaki komentar u pogledu konteksta i formalnih principa i da odbije njegovo objavljivanje ili zahteva njegovo brisanje ako nije u skladu sa onim što je navedeno u Pravilniku, zakonu ili drugom propisu, etičkim normama i sl., odnosno ako on povređuje ili narušava prava, zakonske interese, religijske, ideološke ili etničke pripadnosti, etičke ili moralne norme drugih ljudi, poslovne interese Organizatora ili Pružaoca usluge ili njihovu dobru volju ili Pravilnika.

  3. Nagrade
  3.1. Nedeljne nagrade: 5 LG poklon paketa. Glavna nagrada: LG DUAL COOL & Pure klima uređaj

  3.2. Pobednici se biraju nasumičnim izvlačenjem iz grupe Učesnika koji u potpunosti ispunjavaju sve gorenavedene odredbe i uslove, kao i sadržaj ovog Pravilnika. Dobitnici nagrada izvlače se iz grupe Učesnika koji su ispravno uneli komentar ispod objava Konkursa u skladu sa datumima i vremenom navedenim u odeljku 1.4. Učesnik u svakom nedeljnom izazovu može učestvovati samo jednom. Dobitnik glavne nagrade se bira nasumičnim izvlačenjem iz grupe Učesnika koji u potpunosti ispunjavaju sve gorenavedene odredbe i uslove, kao i sadržaj ovog Pravilnika. Dobitnik glavne nagrade se izvlači u skladu sa datumom i vremenom navedenim u odeljku 1.4 iz grupe Učesnika koji su imali makar jedan tačan odgovor u bilo kom od nedeljnih izazova. Ukoliko Učesnik odgovori tačno na svih 5 izazova, ima veće šanse za osvajanje glavne nagrade, ali ispod svake nagradne objave će samo jedan komentar Učesnika biti razmatran. Ukoliko Učesnik želi da osvoji glavnu nagradu, ima pravo da odgovara na pitanja nedeljnih izazova i nakon njihovog završetka, suprotno od gorenavedenog za učešće u nedeljnim izazovima.

  3.3. Organizator i Pružalac usluga izvlače pobednike u 16.00 časova narednog dana nakon završetka svakog izazova. Ako se tokom dodeljenog vremenskog okvira ne objavi sadržaj ili nijedan Učesnik ne ispunjava sve odredbe i uslove, Organizator ili Pružalac usluga neće obaviti izvlačenje pobednika. Kada je nedeljni izazov završen, više nije moguće učestvovati u istom i osvojiti nagradu za taj izazov.

  4. Obaveštavanje pobednika
  4.1. Organizator ili Pružalac usluga proglašavaju pobednike, na Strani, 1 (jedan) dan nakon završetka nedeljnih izazova, u odeljku za komentare originalne objave.

  4.2. Organizator ili Pružalac usluga će pokušati da obaveste pobednike maksimalno 2 (dva) puta tokom maksimalno 5 (pet) radnih dana nakon izvlačenja pobednika objavljivanjem komentara u odeljku za komentare u sklopu objave Konkursa na Facebook strani. Ako pobednik ne odgovori u direktnoj poruci na Facebook-u na obaveštenja Organizatora ili Pružaoca usluga u roku od 3 (tri) kalendarska dana od poslednjeg obaveštenja, onda pobednik biva lišen svojih prava na nagradu, što znači da u budućnosti on/ona više neće imati pravo na primanje nagrade.

  4.3. Organizator ili Pružalac usluga koristiće direktno slanje poruka na Facebook-u za komunikaciju o konkretnom načinu dostave poklona i prijema pobednika nakon što on/ona dobije obaveštenje. Ako pobednik mora da priloži dodatne podatke da bi dobio nagradu, Organizator ili Pružalac usluga će postaviti sva pitanja i naznačiće rokove za pružanje odgovora na njih slanjem direktnih poruka na Facebook-u na adresu za kontakt koju je priložio Učesnik.

  4.4. Ako do krajnjeg roka koji je određen za odgovor ne bude odgovora od strane pobednika, onda Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje pobednika i zadrži nagradu. Ako pobednički Učesnik ne odgovori na obaveštenje na način koji je naznačen iznad ili je on/ona isključen/-a zbog razloga koji je predočen u ovom Pravilniku, on/ona se lišava prava na dobijanje nagrade i odrediće se novi pobednik, koji će biti obavešten u skladu sa gorenavedenim pravilima. Sadržaj ovog segmenta takođe se primenjuje na nove učesnike.

  4.5. Organizator ne snosi odgovornost ako oni ne odgovore na vreme ili nisu u mogućnosti da organizuju isporuku poklona zbog određene neispravnosti sistema ili zbog greške koja se može pripisati Facebook-u ili zbog greške ili razloga zbog kog Organizator ili Pružalac usluga ne snose odgovornost.

  5. Zaštita podataka
  5.1. Slično učešću u Konkursu, prilaganje podataka je takođe svojevoljno. Podatke obrađuju Organizator ili Pružalac usluga u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Organizatora (https://www.lg.com/rs/bezbednost-podataka) i Opštim odredbama o zaštiti podataka za Konkurs.

  6. Isključenje
  6.1. Organizator ili Pružalac usluga mogu da diskvalifikuju Učesnika iz učešća u Konkursu, a da pritom ne moraju da prilože obrazloženje ako Učesnik objavi sadržaj korišćenjem Facebook profila kojim upravlja dati Učesnik ili treće lice, a ako je data objava sramotna, gnusna ili predstavlja povredu zakona ili drugih propisa, narušava prava ili zakonske interese drugih ljudi, njihove religijske, ideološke ili etičke pripadnosti, etičke ili moralne norme, poslovne interese kompanije LG Electronics ili njenu dobru volju ili dat Pravilnik itd., ili ako Učesnik nema prava da koristi objavljeni sadržaj, objavi sadržaj koji se ne tiče zadate teme i koji nije namenjen Konkursu, ili ako se registruje i učestvuje korišćenjem lažnih podataka ili podataka koji se odnose na treća lica, ili ako krši dati Pravilnik ili bilo koji zakon. Samo Učesnici koji krše data pravila smatraće se odgovornim za svoje objave uvredljivog sadržaja.

  7. Opšte odredbe
  7.1. Organizator će objaviti Pravilnik koja sadrže odredbe i uslove učešća na Facebook Strani. Tokom celokupnog trajanja Konkursa Organizator obezbeđuje neprekidnu dostupnost Pravilnika, kao što je ranije naznačeno. Ako Organizator ne navede drugačije u ovim uslovima, onda nagrade obezbeđuje Organizator, i poreze i dažbine koji važe za nagrade kao i troškove koji se odnose na isporuku nagrade snosi Organizator.

  7.2. Organizator će isporučiti svaku nagradu na priloženu adresu pobednika u Srbiji putem službe za dostavu i/ili poštanske službe u roku od 30 kalendarskih dana od završetka Konkursa, tj. od dana izvlačenja glavne nagrade. Organizator će dva puta pokušati da izvrši isporuku nagrade putem službe za dostavu u okviru gorenavedenog perioda. Pobednik je u obavezi da sarađuje i da nagradu primi lično ili u skladu sa Opštim ugovornim obavezama službe za dostavu i važećim uslovima. Organizator se oslobađa odgovornosti za nagrade na najvišem nivou koji je dozvoljen zakonom. Nagrada ne može da se zameni za novac ili druga novčana sredstva ili kupone. Nagrada se ne može preneti niti delimično niti u celini; samo izabrani pobednik ima pravo da je primi.

  7.3. Učesnici prihvataju da u slučaju pobede Organizator može da objavi sliku pobednika, obaveštenje ko su pobednici i spisak nagrada sa imenima dobitnika na Stranici, na svom veb-sajtu, u Facebook objavama, u formi izjave za štampu i ekskluzivno u vezi sa Konkursom. Pobednici – na zahtev Organizatora – daju svoj pristanak za gorenavedene stavke u potpisanoj izjavi.

  7.4. Organizator, Pružalac usluga i treća lica koja učestvuju u promociji ne snose odgovornost ni za koju vrstu neispravnih podataka niti za bilo koji nedostatak podataka koji su priloženi tokom Konkursa i neće učestvovati u slanju ili primanju dopisa u vezi sa tim. Kompanija Facebook ne učestvuje u Konkursu; Konkurs pokreće isključivo Organizator. Promociju ne organizuje i ne uređuje Facebook; Facebook neće učestvovati u njoj u ulozi sponzora ili administratora. Kompanija Facebook ne podržava ovaj nagradni konkurs, ne odobrava ga niti upravlja njim i nagrade nije povezana sa kompanijom Facebook. U skladu sa gorenavedenim, Organizator izuzima Facebook iz svih žalbi koje upućuju Učesnici.

  7.5. U pogledu internet pristupa koji se koristi za učesnike u Konkursu, poslovna politika davaoca internet usluga i smernice kompanije Facebook ostaju na snazi. Organizator i Pružalac usluge nisu odgovorni ni na koji način za objavljeni sadržaj i zato ne prihvataju bilo kakve žalbe koja se na njih odnose.

  7.6. Organizator zadržava pravo na izmenu Pravilnika, kao i na prekid Konkursa u bilo kom trenutku. Organizator objavljuje na Stranici izmene važećeg Pravilnika ili obaveštenja o eventualnom prekidu Konkursa. Učesnik je dužan da se blagovremeno informiše o svemu pomenutom.

  8. Oporezivanje nagrada
  8.1. Nagrade za pobednike obezbeđuje kompanija LG Electronics Magyar Kft. Poreze koji se plaćaju za doprinos utvrđuju važeći zakoni u Srbiji.

  Beograd, 18.06.2020.