Skip to Contents Skip to Accessibility Help
Innovation for a better planet - LG's commitment to creating a more sustainable future

LG naporno radi da bi osigurao da naši proizvodi doprinose održivom svetu.

Naš rad u kompaniji LG neprekidno je usmeren ka dostizanju održivog sveta. Smanjivanje uticaja naših proizvoda na životnu sredinu i odgovorno ekološko upravljanje u okviru naše proizvodnje znači da nije potrebno da birate između života na pametan i života na održiv način.

Da bismo to postigli, definisali smo brojne obaveze i ciljeve tako da zajedno možemo da stvorimo bolju budućnost za našu planetu.

Promovisanje inteligentnog životnog stila

Naš cilj je da vam pomognemo da vodite zdrav i angažovan životni stil tako što ćemo uvoditi vrhunske proizvode, imajući na umu uticaj na životnu sredinu. Takođe ćemo razvijati inicijative koje na prvo mesto stavljaju zdravlje planete, kao što su obnovljiva energija i električna vozila.

A family enjoys the stunning forest in the sun - that's our hope for the future as we work towards a more sustainable world
A solar panel set up, with blue sky in the background. LG are working towards a more solar, and sustainable, future | More at LG MAGAZINE

Sprečite nastanak ugljen-dioksida i podstaknite privredu kružnog ciklusa

Naš cilj je da proizvedemo ekološki prihvatljivije proizvode sa smanjenim uticajem na životnu sredinu. Da bismo postigli taj ambiciozni cilj, smanjićemo i neutralisaćemo naše emisije ugljenika u okviru naših proizvodnih procesa i povećaćemo upotrebu obnovljive energije.

Takođe planiramo da promovišemo privredu kružnog ciklusa da bismo povećali produktivnost naših prirodnih resursa tako što ćemo reciklirati otpad u okviru našeg proizvodnog procesa i prikupljaćemo otpad od elektronskih uređaja u cilju pravilne reciklaže nakon korišćenja.

Kreirajte bolje društvo

Sve počinje od nas samih, a mi u kompaniji LG planiramo da poštujemo ono o čemu govorimo tako što ćemo održavati održiv poslovni ekosistem. Od ekološki svesnog lanca snabdevanja do kreiranja fer i bezbednog radnog mesta za sve zaposlene i na kraju doprinošenjem širem društvu – želimo da imamo vodeću ulogu u pružanju podrške zajednicama širom sveta.

A group of colleagues look over some documents together, surrounded be greenery and clean air. That's our hope for the future as we work towards a more sustainable world

Naša ekološka strategija proizvoda

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Smanjenje potrošnje resursa: 

Smanjenje zapremine i težine proizvoda i korišćenje recikliranih materijala

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Povećavanje mogućnosti reciklaže: 

Povećavanje upotrebe materijala za reciklažu i unapređenje dizajna za jednostavno rastavljanje

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Zamena opasnih supstanci: 

Smanjenje upotrebe opasnih hemijskih supstanci

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Unapređenje kućnog okruženja: 

Smanjenje buke i vibracije kod uređaja i negativnih uticaja na životnu sredinu u životnom okruženju

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Povećanje energetske efikasnosti: 

Smanjenje potrošnje energije tokom rada i u stanju mirovanja

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Smanjenje emisija CO2: 

Smanjenje emisija tokom životnog ciklusa proizvoda

Naši ključni ciljevi – za bolju današnjicu i sutrašnjicu

Neutralne emisije CO2 u našim operacijama do 2030.


Uspostavljanje volonterskih programa u svim državama u kojima LG posluje do 2030.


Stopa reciklaže otpada od 95% na proizvodnim lokacijama do 2030.
The all new LG New Bottom Freezer with Ultimate Freshness

Novi LG frižider sa zamrzivačem dole uz vrhunsku svežinu

Potpuno novi frižider sa zamrzivačem dole duže održava vašu hranu svežom uz ujednačeno i brže hlađenje – bilo gde, bilo kada.

Takođe omogućava uštedu energije do 32% – zahvaljujući inverterskom linearnom kompresoru – u poređenju sa frižiderima sa standardnim kompresorima.

 

Saznajte više