GDE KUPITI
GDE KUPITI

BRINE O VAŠIM OČIMA, BRINE O NAŠOJ PLANETI.

Bez zamora očiju

Gledajte duže bez zamora.

Ako ste zabrinuti za svoj vid ili vid svoje porodice, LG OLED televizori omogućavaju duže gledanje sa boljom zaštitom očiju. Sertifikovani su kao ekrani sa niskom emisijom plave svetlosti, bez treperenja i bez neprijatnog odsjaja od strane međunarodnih agencija TÜV Rheinland (TUV) i Underwriter Laboratories (UL). LG OLED televizori takođe su prvi paneli bilo koje vrste televizora koji su dobili sertifikat Eyesafe® razvijen od strane TUV-Eyesafe®.
Logotip Eyesafe® i TÜV Rheinland sertifikat za nisku emisiju plave svetlosti. Logotip potvrde Underwriter Laboratories o ekranu bez treperenja.  Logotip potvrde Underwriter Laboratories o odsustvu neprijatnog odsjaja. Logotip Eyesafe® i TÜV Rheinland sertifikat za nisku emisiju plave svetlosti. Logotip potvrde Underwriter Laboratories o ekranu bez treperenja.  Logotip potvrde Underwriter Laboratories o odsustvu neprijatnog odsjaja.
*LG OLED televizori, izuzev LG OLED R, imaju sertifikat koji se dodeljuje ekranima sa niskom emisijom plave svetlosti od strane TUV-Eyesafe®.
*LG OLED TV paneli sertifikovani su kao ekrani bez treperenja i neprijatnog odsjaja od strane UL.
Niska emisija plave svetlosti

Smanjite izlaganje plavoj svetlosti.

Plava svetlost može poticati iz mnogo izvora – ulično svetlo, unutrašnje osvetljenje, sunce, pa čak i TV. Prema Eyesafe®, ako su vam oči izložene velikoj količini štetne plave svetlosti duže vreme, melatonin se može potisnuti, što dovodi do problema kao što je poremećaj sna. Deca i adolescenti sa nerazvijenim dužicama naročito su osetljivi na oštećenje mrežnjače. Stoga je važno koji televizor gledate. Testiranja su pokazala da LG OLED ekrani emituju manje plave svetlosti od LED ekrana.
Poređenje plavog svetla na LED ekranu koji emituje veliku količinu plave svetlosti tokom testiranja pomoću filtera za detekciju plave svetlosti (reprodukcija video-zapisa) Poređenje plavog svetla na LED ekranu koji emituje veliku količinu plave svetlosti tokom testiranja pomoću filtera za detekciju plave svetlosti (reprodukcija video-zapisa)
*Simulacija slika na ekranu.
*Informacije sa eyesafe.com
*Poređenje je obavljeno između LG LED televizora i LG OLED televizora.
Bez treperenja

Bez treperenja, veća prijatnost.

Možda ste primetili treptanje na monitoru – to je treperenje. Agencija za testiranje UL navodi da ako su vam oči ovom uticaju predugo izložene, počećete da osećate zamor. Efekat treperenja može biti i vidljiv i nevidljiv, a čak i nevidljivo treperenje izlaže vaše oči naporu. Treperenje se javlja na LED televizorima zbog čijeg operativnog sistema pozadinsko osvetljenje treperi da bi se kontrolisala osvetljenost, a zato što je odziv na LED panelima relativno spor u poređenju sa OLED. Brži odziv i odsustvo pozadinskog osvetljenja znače da kod LG OLED televizora nema treperenja.
Poređenje između LED ekrana na kom ima treperenja i OLED ekrana na kom nema treperenja dok se prikazuje video-zapis sa belim konjem u trku. (reprodukcija video-zapisa) Poređenje između LED ekrana na kom ima treperenja i OLED ekrana na kom nema treperenja dok se prikazuje video-zapis sa belim konjem u trku. (reprodukcija video-zapisa)
*Rezultati sertifikata bez treperenja povezani su sa testiranjima OLED panela. Poređenje je obavljeno između LG LED televizora i LG OLED televizora.
*Uslovi snimanja: ekran od 120 Hz za OLED i LED, podrazumevano podešavanje slike / brzina zatvarača: 50FPS 120°.
*Rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova snimanja i reprodukcije.
*Simulacija slika na ekranu.

Mislite da ste pronašli savršen televizor?


Bez neprijatnog odsjaja

Unapređenje povodom eliminacije odsjaja.

LG OLED paneli prvi su u svojoj klasi kod kojih je potvrđeno odsustvo neprijatnog odsjaja od strane UL. Neprijatni odsjaj se javlja kada postoji velika razlika između osvetljenosti okruženja i osvetljenosti ekrana. UL je obavio testiranja primenom metode procene odsjaja koja je zvanično priznata od strane Međunarodne komisije za osvetljenje – ona je potvrdila da OLED paneli obezbeđuju umereno osvetljenje u svim uslovima osvetljenosti.
Poređenje neprijatnog odsjaja na LED ekranu i OLED ekranu na kojima se prikazuje par na pikniku pored reke. Čak i u mraku, OLED ekran ne prikazuje neprijatni odsjaj. (reprodukcija video-zapisa) Poređenje neprijatnog odsjaja na LED ekranu i OLED ekranu na kojima se prikazuje par na pikniku pored reke. Čak i u mraku, OLED ekran ne prikazuje neprijatni odsjaj. (reprodukcija video-zapisa)
*Rezultati su zasnovani na metodi Objedinjene ocene odsjaja (UGR).
*Potvrda se izdaje kada je UGR manja od 22 kada se televizor gleda između 70 lux i 300 lux.
*LG OLED TV paneli imaju potvrdu ekrana bez neprijatnog odsjaja od strane UL.
Ekološki proces

Veći stepen ekološke svesti na svakom koraku.

U kompaniji LG uspešno se suočavamo sa izazovom kreiranja ekološkijih procesa tokom radnog veka proizvoda naših OLED panela. LG OLED televizori imaju samosvetleće piksele, zahvaljujući čemu se eliminiše potreba za pozadinskim osvetljenjem. Tako se štede resursi jer ima manje komponenata. To podrazumeva manje toksičnih supstanci i manje zagađenja unutrašnjeg vazduha prilikom gledanja kod kuće. Takođe smanjuje otpad i unapređuje stopu recikliranja na kraju radnog veka proizvoda. Tokom proizvodenje, upotrebe i odlaganja LG OLED televizori su u sve većoj meri ekološki u svakom segmentu.
Životni vek OLED TV-a. Piktogram OLED TV-a pokazuje da ima manje slojeva. Piktogram OLED TV-a pokazuje da emituje manje toksičnih supstanci. Piktogram otpada pokazuje da ima manje otpadnih delova prilikom odlaganja u otpad. (reprodukcija video-zapisa) Životni vek OLED TV-a. Piktogram OLED TV-a pokazuje da ima manje slojeva. Piktogram OLED TV-a pokazuje da emituje manje toksičnih supstanci. Piktogram otpada pokazuje da ima manje otpadnih delova prilikom odlaganja u otpad. (reprodukcija video-zapisa)
*Poređenje je obavljeno između LG LED televizora i LG OLED televizora.

Uvek mislimo na životnu sredinu.

Konstrukcije LED i LG OLED panela vas mogu iznenaditi. LED televizori koriste pozadinsko osvetljenje i više drugih slojeva kao što su fluorescentni sloj i kombinovani optički sloj za kreiranje slike. Ali LG OLED paneli samostalno emituju svetlost. Zahvaljujući tome nije im potrebno pozadinsko osvetljenje, dodatni slojevi ili drugi delovi koji bi spajali te slojeve. Dakle, biranjem OLED panela doprinostimo zaštiti životne sredine.
Poređenje razlika u strukturi LED sa pozadinskim osvetljenjem i OLED bez pozadinskog osvetljenja. (reprodukcija video-zapisa) Poređenje razlika u strukturi LED sa pozadinskim osvetljenjem i OLED bez pozadinskog osvetljenja. (reprodukcija video-zapisa)
*Poređenje je obavljeno između LG LED televizora i LG OLED televizora.

Pažljivo osmišljen dizajn.

Pored internih razlika između LED i LG OLED televizora, postoje i eksterne razlike. Pažljivo razmatramo svaki aspekt dizajna televizora, te zato koristimo zadnje poklopce koji su uglavnom od metala, umesto od plastike. Korišćenjem metala smanjuju se emisije isparljivih organskih jedinjenja – supstanci koje mogu da uzrokuju zagađenje unutrašnjeg vazduha i kancer.
Prikaz zadnje strane izbliza – OLED C1, B1 i A1 sa metalnim materijalom na unutrašnjoj površini. Prikaz zadnje strane izbliza – OLED C1, B1 i A1 sa metalnim materijalom na unutrašnjoj površini.
*Poređenje je obavljeno između LG LED televizora i LG OLED televizora.

LG OLED televizori su zvanično sertifikovani kao ekološki proizvodi.

Napori kompanije LG da unaprede OLED za vas i životnu sredinu zvanično su priznati. Société Générale de Surveillance (SGS), švajcarska multinacionalna agencija za testiranje, sertifikovala je LG OLED televizore i LG OLED panele kao ekološke proizvode zbog brojnih razloga. I televizori i paneli ne sadrže kadmijum i efikasnije se proizvode sa manje delova i većom mogućnošću reciklaže od LED televizora. Pored toga, paneli su sertifikovani jer ne sadrže fosfide. Takođe ne koriste plastiku ili sredstvo za usporavanje širenja plamena, tako da imaju manju emisiju hemikalija.
Logotip sertifikata SGS na OLED panelima i OLED televizorima. Logotip sertifikata SGS na OLED panelima i OLED televizorima.
*LG OLED televizori i paneli paneli, izuzev LG OLED R, poseduju sertifikacije ekoloških proizvoda kompanije SGS.

Predvodnici u održivosti.

LG nastavlja da dokazuje da je globalni lider na tržištu elektronike savladavanjem izazova životne sredine i društva povezanih sa životnim ciklusom proizvoda, radnim uslovima, proizvodnim procesima i reciklažom. Ekološko, socijalno i korporativno upravljanje (ESG) glavni su faktori merenja održivosti i društvenog uticaja kompanije. ESG ocene dobijaju se na osnovu sveobuhvatnih godišnjih procena praksa održivosti i performansi. Na osnovu različitih vodećih ESG ocena, LG je lider u industriji po indeksu održivosti Dau Džons (DJSI) već devet uzastopnih godina, u sklopu serije FTSE4Good Index Series, a dobio je i naviše ocene od Ecovadis i MSCI.
Logotip Dow Jones Sustainability Indices. Logotip FTSE4Good. Logotip Ecovadis Sustainability Rating. Logotip MSCI ESG Ratings. Logotip Dow Jones Sustainability Indices. Logotip FTSE4Good. Logotip Ecovadis Sustainability Rating. Logotip MSCI ESG Ratings.

Posetite ovlašćeni sajt maloprodaje na mreži

Nema rezultata koji odgovaraju kriterijumu koji ste uneli.