Ažurirajte softver svog proizvoda bez USB veze Ažurirajte softver svog proizvoda bez USB veze

FOTA

Ažurirajte softver svog proizvoda bez USB veze

Šta je FOTA?

FOTA je skraćenica za „Firmware on the air“ (emitovani firmver). Ova funkcija vam omogućava da jednostavno ažurirate softver telefona na noviju verziju emitovanog firmvera (FOTA) bez povezivanja USB kabla za prenos podataka. Ova funkcija je dostupna samo kada LG napravi noviju verziju firmvera koja je dostupna za vaš uređaj.

Kako mogu da ga koristim?

  • 01. Idite na meni „Centar za ažuriranje“ i kliknite na opciju „Ažuriranje softvera“.
  • 02. Dostupan softver će biti automatski označen.
  • 03. Ako postoji dostupan softver, izaberite opciju „Preuzmi“ na ekranu preuzimanja softvera.
  • 04. Izaberite „Instaliraj sada“ na ekranu. Telefon će se nakon instalacije automatski ponovo pokrenuti.