Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics
Objave
Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics

Energetska efikasnost LG veš mašina

Izjava kompanije LG Electronics u vezi sa potencijalnim varijacijama temperature tokom ciklusa pranja:

Kompanija LG je oduvek bila maksimalno privržena milionima korisnika širom sveta, a zadovoljstvo kupaca je bilo i biće naš glavni prioritet. LG veš mašine u skladu su sa svim relevantnim propisima i pružaju stabilne performanse pranja na svim programima.

Prema pravilima EcoDesign EU regulative (1015/2010) u skladu sa kojima je pomenuta veš mašina napravljana, stvarna temperatura vode može se razlikovati od deklarisane temperature ciklusa. Pranje na manjim temperaturama je dobro poznata karakteristika čija je namena da uštedi energetsku potrošnju i zaštiti veš od potencijalnih oštećenja na višim temperaturama. To je karakteristično za veš mašinu A+++ energetske klase koja ima racionalnu potrošnju električne energije i odlične rezultate pranja.

Što se tiče ciklusa “Cotton+”, nominalna temperatura od 60 stepeni koja se pominje u vezi sa ciklusom treba da pruži smernice korisniku o vrsti odeće koju može da opere u tom ciklusu i ne treba se tumačiti kao stvarna dostignuta temperatura u bubnju tokom pranja.

Sva zvanična merenja su u skladu sa standardima za proizvode na tržištima Srbije i Evropske Unije, koja su prilagođena temperaturi okoline, npr. sobnoj temperaturi. Naglašavamo da temperaturna očitavanja vode za pranje mogu odstupati u zavisnosti od različitih faktora poput inicijalne temperature vode, tipu i težini tkanine, kao i okruženju gde je mašina postavljena, što je navedeno u priručniku. Temperaturne razlike u nazivu programa i stvarne temperature su dozvoljene u EU i srpskim ecodesign zakonima, sve dok performanse pranja nisu dovedene u pitanje za veš koji se može prati na nominalnoj temperaturi određenog programa.

Konačno, razlika između nominalne temperature programa za pranje i stvarne maksimalne temperature u bubnju,  bila je predmet razgovora na nivou Evropske unije tokom revizije regulative EU ecodesign i energetskog označavanja. U decembru 2018, članice EU su izglasale reviziju regulative bez ikakvih zahteva za minimalnu temperaturu,  jer su ih smatrale irelevantnim za kvalitet pranja uređaja i štetnim po cilj EU za uštedu električne energije. Da bi se izbegla zabuna kod potrošača, države članice EU su umesto toga uvrstile zahtev da deklarisanje temperature dostignute u bubnju za novi standardni ciklus (Eko 40-60) počne od 1. marta 2021. Međutim, u odsustvu usklađenosti srpskog i EU zakonodavstva, ovo se neće primenjivati na srpskom tržištu.

Mi smo svakako uvek na raspolaganju svim našim potrošačima, kao i naša tehnička služba za sva njihova pitanja.