Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics
Objave
Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics

Napomena o obustavljanju internih funkcija LG Kalendar/LG Keyboard/Qmemo /Gallery/LG Email/Smart Doctor aplikacija

Od srca se zahvaljujemo svim korisnicima koji su voleli i podržavali mobilne telefone LG Electronics.
Obaveštavamo Vas o obustavljanju internih funkcija funkcija LG Kalendar/LG Keyboard/Qmemo+/Gallery/LG Email/Smart Doctor aplikacija

1) Funkcije koje se obustavljaju: LG Kalendar „Preporučeni restorani/kafići u okolini“
(ova aplikacija je ekskluzivna za LG Electronics pametne telefone instalirana na pre-Android P-OS (Androdi 9) verzije.)
- Modeli: Pre-P-OS verzije modeli G4, G5, V10, G6, V20, V30
- Datum obustave: 3. jul, 2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon obustave usluge: Partnerska kompanija odlučila je da obustavi pružanje informacija za „Preporučeni restorani/kafići u okolini“ u LG Kalendar aplikaciji i više se ne može koristiti.

2) Funkcije koje se obustavljaju: “Search GIF” u aplikaciji LG Keyboard
- modeli: Ugrađene aplikacije LG pametnih telefona/tableta (osim uređaja za Kinu)
- Datum obustave: 3. jul, 2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon obustave usluge: Partnerska kompanija odlučila je da obustavi pružanje informacija za “Search GIF” funkciju u LG Keyboard aplikaciji i više se ne može koristiti.

3) Funkcije koje se obustavljaju: “Location Reminder” u Qmemo+ aplikaciji
- modeli: Ugrađene aplikacije LG pametnih telefona/tableta (osim uređaja za Kinu)
- Datum obustave: 3. jul, 2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon obustave usluge: Partnerska kompanija odlučila je da obustavi pružanje informacija za funkciju “Location Reminder” u Qmemo+ aplikaciji i više se ne može koristiti.

4) Funkcije koje se obustavljaju: Funkcija za „Prikaz mape sa detaljnim informacijama i prikaz mape u drugom slučaju“ u aplikaciji Galerija
- modeli: Ugrađene aplikacije LG pametnih telefona/tableta (osim uređaja za Kinu)
- Datum obustave: 3. jul, 2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon obustave usluge: Partnerska kompanija odlučila je da obustavi pružanje informacija za funkciju „Prikaz mape sa detaljnim informacijama i prikaz mape u drugom slučaju“ u aplikaciji Galerija i više se ne može koristiti.

5) Funkcije koje se obustavljaju: „podrška za Office365 nalog“ u aplikaciji LG Email
- modeli: Ugrađene aplikacije LG pametnih telefona/tableta (osim uređaja za Kinu)
- Datum obustave: 3. jul, 2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon obustave usluge: Partnerska kompanija odlučila je da obustavi pružanje informacija za funkciju „podrška za Office365 nalog“ u aplikaciji LG Email i više se ne može koristiti.

6) Funkcije koje se obustavljaju: „Detalji“ u „Status mobilnog i dijagnostika“ u aplikaciji Smart Doctor
- modeli: Ugrađene aplikacije LG pametnih telefona/tableta
- Datum obustave: 3. jul, 2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon obustave usluge: Obratite pažnju da [Brza pomoć] usluga vezana za „Detalji“ funkcije „Status mobilnog i dijagnostika“ u aplikaciji Smart Doctor, obustavlja se i ne može se koristiti.

Hvala na razumevanju.