Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics
Objave
Saznajte o najnovijim vestima i objavama kompanije LG Electronics

Najava prestanka interne funkcije u aplikacijama LG Email/LG Keyboard/LG Mobile Switch

Želeli bismo da izrazimo iskrenu zahvalnost našim klijentima koji su voleli i podržavali LG Electronics mobilne proizvode.
Želimo da vas obavestimo da će interne funkcije aplikacija za mobilne telefone kompanije LG Electronics LG Email/LG Keyboard/LG Mobile Switch biti ugašene.

1) Funkcija koja se ukida: „Podrška za Gmail nalog“ u aplikaciji LG Email
– Odnosi se na: Ugrađene aplikacije na LG pametnim telefonima/tablet računarima (osim proizvoda za Kinu)
- Datum završetka: 29.12.2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
– Nakon ukidanja funkcije: Imajte na umu da pošto je partnerska kompanija odlučila da prekine pružanje informacija za funkciju „Podrška za Gmail nalog“ u aplikaciji LG Email, ona se ne može koristiti.

2) Funkcija koja se ukida: „Pisanje rukom“ u aplikaciji LG Keyboard
– Odnosi se na: Ugrađene aplikacije na LG pametnim telefonima/tablet računarima (osim proizvoda za Kinu)
- Datum završetka: 29.12.2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon ukidanja funkcije: Imajte na umu da pošto je partnerska kompanija odlučila da prekine pružanje informacija za funkciju „Pisanje rukom“ u aplikaciji LG Keyborad, ona se ne može koristiti.

3) Funkcija koja se ukida: „Automatsko pravljenje rezervnih kopija preko Google diska“ u aplikaciji LG Mobile Switch
– Odnosi se na: Ugrađene aplikacije na LG pametnim telefonima/tablet računarima (osim proizvoda za Kinu)
- Datum završetka: 29.12.2023. 00:00 [KST, GMT + 9]
- Nakon ukidanja funkcije: Imajte na umu da pošto je partnerska kompanija odlučila da prekine pružanje informacija u aplikaciji LG Mobile Switch, ona se ne može koristiti.

Međutim, moguće je napraviti rezervnu kopiju datoteka njihovim direktnim prebacivanjem.

Hvala vam.