Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć. Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu putem naše Biblioteke za pomoć.

Biblioteka za pomoć

Pronađite korisne informacije o svom LG proizvodu

Ako nema ni slike ni zvuka, dali je uređaj pod strujom?

Rešavanje problema

Ako nema ni slike ni zvuka, da li je uređaj pod strujom?

 

Symptom  Pojava

          Na televizoru nema ni slike ni tona.

 

Checkpoint Kontrolna tačka

             Uverite se da su produžni kabl, odnosno uređaj, uključeni u struju.

 

How to fix  Rešenje

              1.  Ako se TV ne uključuje, proverite da li je kabel pravilno povezan sa uređajem. 

                   Proverite produžni kabel, razvodnik i konektor.

              2.  Ako ima više uređaja priključenih na produžni kabl sa razvodnikom, proverite i rad drugih uređaja.

               At the back of TV          Wall outlet          Multi-outlet

                           <Zadnja strana TV-a>                                   <  Utikač >                                < Produžni kabl >

*Neophodno pitanje